امروز: جمعه 24 آذر 1396 برابر با 15 دسامبر 2017

آخرين اخبار
حیات وحش و حقوق حیوانات

حیات وحش و حقوق حیوانات (56)

پنج شنبه, 06 تیر 1392

برداشت غلط رایج میان کسانی که به فعالیت برای حقوق حیوانات به دیده تحقیر می نگرند را میتوان در این جمله یافت که "چرا شما مدافعان حقوق حیوانات وقت خود را صرف کمک به انسانها نمی کنید؟"

چهارشنبه, 05 تیر 1392

مجتمع های تجاری گوشت با کشتار موجودات زنده و نابود کردن طبیعت طمع انسان را ارضا میکند...

چهارشنبه, 05 تیر 1392

تصور کنید تمام عمر خود را در حالی داخل قفس های فلزی بسیار کوچکی سپری کنید که شانه به شانه بقیه هم سلولی های خود هستید

چهارشنبه, 22 خرداد 1392


هاچیکو، سگ نر سفید رنگی است که در نزدیکی اوداته، آکیتا در کشور ژاپن به دنیا آمد. داستان زندگی این سگ از زمان تولد و سپس

یکشنبه, 12 خرداد 1392

اگر چه ممکن است با نگاهی سطحی به اطرافمان سگ ها و گربه های بسیار خوشبختی را ببینیم که

یکشنبه, 12 خرداد 1392

این داستان واقعی است.  سالها پیش در یک کارخانه بزرگ در حاشیه شهر کار می کردم

صفحه9 از10