امروز: دوشنبه 30 بهمن 1396 برابر با 19 فوریه 2018

آخرين اخبار

جرمی بنتام و اصل حقوق حیوانات

  • سه شنبه, 21 مرداد 1393

دوران صنعتی و رشد نفوذ انسان ماشینی بر دنیا باعث پیدایش تفکراتی (و ادامه تفکرات پیشین)در خصوص جلوگیری

از زیاده روی انسان بر طبیعت شد و اندیشمندانی در این عرصه ظهور کردند و که نقش اصلی پیدایش جنبش های حمایت از حیوانات را پایه ریزی کردند.
فیلسوف شهیر بریتانیایی(قرن 18) جرمی بنتام بنیانگذار نظریه Utilitarianism بود که تعابیر و تفسیرهای او انسان را ملزم به توجه و رعایت حقوق حیوانات می کرد

Utilitarianism
 (سودگرایی)یک نظریه اخلاقی است که نوع اعمال انسان را بررسی میکند طوری که نتایج آن سود و فواید برای تمامی انسان ها و گونه ها را داشته باشد.
تمامی عوامل بر اساس منفعت فردی تجزیه و تحلیل شده و در نهایت باید سود جمعی را بدنبال داشته باشد.
و در واقع عملی درست و اخلاقی است که بیشترین میزان رضایت و منفعت را برای تمامی انسان ها و موجودات دارای شعور و ادراک در پی داشته باشد.
بنابراین نظریه هر سیستم اخلاقی که ناقض خوشی و منفعت موجودات شود نادرست بوده و مردود می باشد.معیار خوشی و منفعت شامل مقوله های مختلفی همچون نوع و سبک زندگی؛حق حیات و سایر موارد می باشد.
با توجه به چرخه زندگی در سیاره ،همه موجودات تحت وابستگی غیر قابل انکاری در کنار هم زندگی کرده و غیر اخلاقی و ویرانگر است که انسان به خاطر سود شخصی یا منطقه ای حقوق سایر همنوعان و سایر موجودات را در این چرخه نادیده بگیرد.
 
3316 بازدید
رای دادن به این مورد
(0 رای)
کد خبر: 1043

ارسال نظر