امروز: شنبه 30 دی 1396 برابر با 20 ژانویه 2018

آخرين اخبار

bycatch ( صید ناخواسته )

  • جمعه, 02 آبان 1393
  • نوشته شده توسط 

زماني که ماهيگيران براي امرار معاش و به اندازه نياز روزانه ماهيگيري مي کردند به پايان رسيده است.

 پيرمردهاي ماهيگير" رمان ارنست همینگوی" ديگر وجود ندارند چرا که ماهيگيري نيز تبديل به صنعت شده و اکنون تورهاي 80 کيلومتري و وسايل پيشرفته الکترونيکي بلاي جان آبزيان است.
صنعت نمي تواند منتظر بماند و بايد هرچه سريعتر و به هرشکلي سود و منفعت خود را تامين کند اينگونه است که آبزيان و حيات آبي در آستانه نابودي قرار گرفته است
...
اگر شما ماهي ميخوريد و فکر ميکنيد دنياي آبی کره زمين براي مدت ها مي تواند غذاي انسان ها را تامين کند در اشتباه هستيد
ماهيگيري صنعتي که بيش از 98 درصد ماهيگيري فعلي جهان است بروش هاي متعددي در جنگي يکطرفه گونه هاي آبي را منقرض خواهد کرد.
...............
Bycatch
يا صيد ناخواسته گوشه اي از اين نسل کشي را براي شما نشان خواهد داد.
هنگام صيد ماهي بسياري از آبزيان ديگر نيز که حيات اکوسيستم آبي در گرو حيات آنها مي باشد گير صيادان افتاده و تلف مي شوند
هنگام صيد ماهي تن، 45 گونه جانوري به صورت ناخواسته از بين مي رود
که در ميان گونه ها مي توان به گونه هاي مختلف سفره ماهي، کوسه نوک دراز، کوسه خالخالي،کوسه برنزي، کوسه گالپاگوس ،کوسه ماسه اي، کوسه سفيد بزرگ، کوسه پوزه چکشي، سگ ماهي کوبايي، ترشر چشم بزرگ، ماکو،
ماهو،نيزه ماهي، مارلين سفيد، شمشيرماهي، ماهي ببري خاکستري، ماهي سوزني، روف سياه، ماهي پرنده، ماهي رکد، مارماهي موراي، ماهي خلبان، ماهي غازي، ماهي کازاوا، ماهي بادبادکي، جک کهربايي، ماهي دم زرد، ماهي بريم، کوترماهي، لاک پشت سر خ، لاک پشت پوزه عقابي، لاک پشت ريدلي کمپ، آلباتروس منقار زرد آتلنتيک، کاکايي آودين، گپت گرل پهن بال، کاکايي هرينگ، کاکايي خندان، کبوتر دريايي دودي، فولمار جنوبي، کبوتر دريايي شام، کاکايي پازرد، نهنگ مينک، نهنگ تيغ باله، دلفين معمولي، نهنگ خلبان، نهنگ گوژپشت، نهنگ قاتل، گرازماهي بندر، نهنگ عنبر، دلفين نواري، دلفين خالخالي آتلنتيک، دلفين فرفره، دلفين پوزه بطري و نهنگ غاز منقار اشاره کرد.
.........
پس در نظر داشته باشيد ماهي برشته اي که در بشقاب شماست به قيمت کشتار خيل عظيمي از ساير آبزيان بدستتان رسيده است.
.
.
منبع:
1- http://oceana.org/
2- کتاب خوردن حیوانات

3456 بازدید
رای دادن به این مورد
(0 رای)
منتشر شده در مطالب ویژه
کد خبر: 1064

ارسال نظر