امروز: شنبه 04 آذر 1396 برابر با 25 نوامبر 2017

آخرين اخبار

حیوانات در علم

  • یکشنبه, 16 تیر 1392
  • اندازه نوع خط کاهش اندازه نوع خط افزایش اندازه نوع خط

تفکر نقادانه بر مبنای قوانین تعریف شده منطق استوار است و در صورت نقض شدن این قوانین، در دام دلیل تراشی مغالطه وار گرفتار می شوید. مدافعین بکارگیری حیوانات در آزمایشات علمی.....

 

از آزمایشگران بپرسید چرا روی حیوانات آزمایش میکنند و پاسخ خواهند داد: "چون شبیه ما هستند"
از آزمایشگران بپرسید چرا از لحاظ اخلاقی آزمایش روی حیوانات درست است و پاسخ خواهند داد "چون شبیه ما نیستند"
آزمایشات حیوانی بر پایه یک تناقض منظقی استوار است.

—Prof. Charles R. Magel


حیوانات در علم


تفکر نقادانه: تفکر نقادانه بر مبنای قوانین تعریف شده منطق استوار است و در صورت نقض شدن این قوانین، در دام دلیل تراشی مغالطه وار گرفتار می شوید. مدافعین بکارگیری حیوانات در آزمایشات علمی مداوما به اینگونه استدلالها متوسل می شوند. چند نمونه رایج:


مغالطه سیاه و سفید
یک گورخر سفید است یا سیاه؟
یا 
آیا حیوانات مانند انسان هستند یا خیر؟
مغالطه سیاه وسفید سوالی است که دو پاسخ را پیش رو میگذارد اما با هیچیک نمیتوان پاسخی در خور ارائه داد. هر دو جواب در کنار هم درست هستند اما نه بصورت واحد. سوال بصورت پیش فرض اینگونه می انگارد که گورخر یا سفید است و یا سیاه و نه هردو.


خطای ترکیب/تعمیم نادرست
بکارگیری "برخی" و "همه" را با هم اشتباه میگیرد:
تمام دانشمندان در طول تاریخ از حیوانات استفاده کرده اند.
برخی آزمایشات حیوانی به درمان بیماریها منجر شده.
در نتیجه: تمام آزمایشات حیوانی معتبرند.
یعنی حالت اشتراکی و توزیعی یک کلمه را اشتباه میگیرد.


حمله به آدمک کاهی
زمانی که موضع طرف مقابل بد تعبیر میشود، بد نقل میشود، مورد اغراق قرار میگیرد و در نتیجه مضحک جلوه داده میشود. یعنی اظهار مطالبی که نادرست هستند و به سادگی قادر به رد آنها هستید. به عنوان نمونه:
Ray Greek در سال 2004 گفته که مدل های حیوانی از نظرعلمی قدیمی و خطرناک اند.
مخالفین اش میگویند که Ray Greek گفته مدلهای حیوانی هرگز دستاوردی نداشته اند و همواره غلط بوده اند و وی با علم مخالف است.

توسل به مرجع ذی صلاح نامرتبط
ارجاع به مرجعی که نظرش هیچ بار ارزشی در موضوع مورد بحث ندارد. به عنوان نمونه:
نظرسنجی ها نشان داده اند که بسیاری از محققین و سازمان های تحقیقاتی از آزمایشات حیوانی حمایت میکنند.
آنچه گفته نشده این است که تمامی آنها در این فرآیند منافع قطعی (مستقیم یا غیر مستقیم) دارند.
یا
یک دکتر زیست شناسی یا فیلسوف میگوید مدل های حیوانی به پزشکان برای درمان بیماریها کمک میکنند. یک دکتر زیست شناس یا فیلسوف برای انجام امور پزشکی تعلیم ندیده اند و در نتیجه اظهار نظر در خصوص اینکه پزشکان چطور طبابت کنند خارج از حیطه تخصصی آنهاست.


حمله به شخص
یکی از حامیان NAVS از یک زنده شکاف می پرسد: چرا درحالیکه میدانید به درمان نخواهید رسید روی حیوانات آزمایش میکنید؟ و وی پاسخ میدهد: "چرا میخواهی کودکان را به کشتن بدهی؟! تو هیچ ارزشی برای جامعه پزشکی قائل نیستی! نادان و خطرناکی! هیتلر هم گیاهخوار بود و نازی ها روی حیوانات آزمایش نمیکردند پس تو هم نازی هستی!"
مغلطه حمله به شخص، یک حمله شخصی مرتبط با انتقاد یا سوال است به جای پاسخ دادن.

 

منبع:National Anti-vivisection Society

2221 بازدید
رای دادن به این مورد
(0 رای)
منتشر شده در آزمایش روی حیوانات
کد خبر: 419

ارسال نظر