امروز: شنبه 29 مهر 1396 برابر با 21 اکتبر 2017

آخرين اخبار

از دوست داشتن چه می دانیم!؟

  • سه شنبه, 08 مرداد 1392
  • اندازه نوع خط کاهش اندازه نوع خط افزایش اندازه نوع خط

   تو گفتی...

    تو گفتی که پرنده ها را دوست داری

    اما آن ها را داخل قفس نگه داشتی


    تو گفتی که ماهی ها را دوست داری
    اما تو آن ها را سرخ کردی


    تو گفتی که گل ها را دوست داری
    و تو آن ها را چیدی...


    پس هنگامی که گفتی مرا دوست داری
    من شروع کردم به ترسیدن!

    ژاک پرِوِر
    Jacques Prévert
    ترجمه : مهدی رجبی

1941 بازدید
رای دادن به این مورد
(2 رای)
کد خبر: 541

ارسال نظر