امروز: شنبه 04 آذر 1396 برابر با 25 نوامبر 2017

آخرين اخبار

آهیمسا و پرانا چیست؟

  • جمعه, 15 شهریور 1392
  • نوشته شده توسط 


این ابهام براي ما وجود دارد که یک زندگی حیاتی و سالم بدون هرگز گوشت نخوردن غیر ممکن است، در حالی که خوردن گوشت تنها یک عادت روزمره است و واضح است که هیچ حیوانی زندگی اش را با رضایت کامل از این که گوشتش را به ما بدهد ترك نمی کند.

 

 

بسیاري از گروه هاي مذهبی و معنوي بر این اعتقادند که به دلیل جنبه هاي مقدس زندگانی و نیاز به روش زندگی بدون تحمیل درد و رنج بایستی از رژیم گیاهی استفاده کرد . طبق صحبت هاي آنان، در واقع انسان نباید به حیوانات مانند اسیر یا خوراك نگاه کند، بلکه باید آنان را مانند برادر و خواهر خود ببینید که هیچ حقی در شکنجه کردن و یا به طور وحشیانه زندگی او را گرفتن ندارد؛ مگر آن که بقاي انسان کاملا وابسته به حیوانات باشد .

این ابهام براي ما وجود دارد که یک زندگی حیاتی و سالم بدون هرگز گوشت نخوردن غیر ممکن است، در حالی که خوردن گوشت تنها یک عادت روزمره است و واضح است که هیچ حیوانی زندگی اش را با رضایت کامل از این که گوشتش را به ما بدهد ترك نمی کند .

یکی از معلمان بزرگ و روحانی معاصر شري آناندا مورتی، « آهیمسا » (خشونت نورزیدن نسبت به موجودات زنده) را در این عبارت توضیح می دهد : « تا حد امکان بایستی غذاها از میان خوراکی هایی انتخاب شوند که داراي سطح آگاهی نسبتا پایینی هستند؛ براي مثال هنگامی که گیاهان در دسترس هستند حیوانات نمی بایست کشته شوند » .

بسیاري از مذاهب بزرگ در این نقطه نظر سهیم هستند . براي مثال در اولین روز از کریسمس تعداد بسیاري از فرقه هاي مسیحی و یهودي با مصرف گوشت مخالف هستند و به آن به عنوان یک تجمل پر خرج و بیرحم نگاه می کنند .

پرانا (نیروی حیات) در بعضی از غذاها بیشتر از دیگر مواد غذایی وجود دارد . اهمیت نیروي حیات غذاها حدود 2500 سال قبل توسط فیثاغورث ارزیابی شده است . همچنین او ابراز کرد بسیاري از گروه هاي مذهبی و معنوي بر این اعتقادند که به دلیل جنبه هاي مقدس زندگانی و نیاز به روش زندگی بدون تحمیل درد و رنج بایستی از رژیم گیاهی استفاده کرد . طبق صحبت هاي آنان، در واقع انسان نباید به حیوانات مانند اسیر یا خوراك نگاه کند، بلکه باید آنان را مانند برادر و خواهر خود ببینید که هیچ حقی در شکنجه کردن و یا به طور وحشیانه زندگی او را گرفتن ندارد؛ مگر آن که بقاي انسان کاملا وابسته به حیوانات باشد .

بسیاري از مذاهب بزرگ در این نقطه نظر سهیم هستند . براي مثال در اولین روز از کریسمس تعداد بسیاري از فرقه هاي مسیحی و یهودي با مصرف گوشت مخالف هستند و به آن به عنوان یک تجمل پر خرج و بیرحم نگاه می کنند .

نیروي حیات (پرانا) در بعضی از غذاها بیشتر از دیگر مواد غذایی وجود دارد . اهمیت نیروي حیات غذاها حدود 2500 سال قبل توسط فیثاغورث ارزیابی شده است . همچنین او ابراز کرد که تنها غذاهای گیاهی و میوه جات می توانند به بدن انسان انرژي حیات بدهند .

به خوبی مطلع هستیم که کل هستی، انرژي اش را از نور خورشید دریافت می کند که این انرژي در گیاهان سبز، میوه ها، مغزیات، دانه ها و سبزیجات ذخیره می شود . هنگام خوردن گیاهان، ما مستقیما انرژي خورشیدي را مصرف می کنیم؛ به عبارت دیگر ما غذاي حیات را که سرشار از انرژي دست نخورده است تغذیه می کنیم .

بسیاري از گیاهان انرژي حیات شان را تا مدت های طولانی بعد از قطع شدن نیز حفظ می کنند؛ اما برعکس، گوشت در طی چند روز شروع به فاسد شدن می کند؛ اگر سلول هاي بدن از گوشت حیوان فاسد شده و متعفن تغذیه کند، گرایشات منفی در ما غالب می شوند و طبیعت ذهن مستعد به بی ارزشی می شود .

ریشه واژه vegetarian به معنی گیاهخوار به زبان لاتینی بر می گردد؛ کلمه لاتین گیاهی veggie، به معناي تحرك و جان بخشیدن است؛ هنگامی که رومیان باستان فردي را به نام گیاه مانند می خواندند، او را شخصی نیرومند، پویا و سلامت در نظر مجسم می کردند ولی با این وجود، امروزه انسان ها هنوز فکر می کنند vegetarianism (گیاهخواری) تنها به معنی خوردن گیاهان است .

 

برگرفته از کتاب «گوشت بخوریم؟» / نوشته سوامی شیواناندا

 

3803 بازدید
رای دادن به این مورد
(0 رای)
کد خبر: 722

ارسال نظر