امروز: دوشنبه 30 بهمن 1396 برابر با 19 فوریه 2018

آخرين اخبار

سفسطه ی توسل به میانه روی: نه افراط، نه تفریط، گوشت بخوریم اما به اندازه

  • دوشنبه, 25 آذر 1392
  • نوشته شده توسط 

سفسطه ی توسل به میانه روی، حفظ تعادل، حد وسط: وقتی فرض کنیم که موضع میانیِ دو وضعیتِ قرار گرفته در دو منتهی الیه صرفا به این دلیل که حد وسط است، صحیح هم هست ....

 

 

 

سفسطه ی توسل به میانه روی: نه افراط، نه تفریط، گوشت بخوریم اما به اندازه

گزاره ی 1: زمین، مسطح است.
گزاره ی 2: زمین، شبه کره ی پهن شده در دو قطب است.
گزاره ی میانی: زمین، نه مسطح است و نه شبه کروی بلکه شکلی بین این دو دارد.

گزاره ی 1: شخص الف مخالف برده داری است.
گزاره ی 2:شخص ب موافق برده داری است.
گزاره ی میانی: برده داری نه کاملا درست و نه کاملا نادرست است. در برخی نواحی برده داری را الغا و در بقیه ابقا کنیم.


سفسطه ی توسل به میانه روی، حفظ تعادل، حد وسط: وقتی فرض کنیم که موضع میانیِ دو وضعیتِ قرار گرفته در دو منتهی الیه صرفا به این دلیل که حد وسط است، صحیح هم هست مرتکب این سفسطه شده ایم. اینکه ادعا کنیم بین هر دو موضع گیری، حد تعادلی وجود دارد که لزوما صحیح است.
در حالیکه، این تنها برهانهای منطقی، مدارک و مستندات است که جایگاه صحیح را میعن میکند و چه بسا این جایگاه در یک منتهی الیه قرار داشته باشد.


(1) شخص الف موافق گیاهخواری است. چون 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19 و ...
(2) شخص ب مخالف گیاهخواری است.
(3) گزاره میانی و نتیجه گیری شخص 2: نه حذف کامل گوشت درست است و نه مصرف انحصاری آن. هم گوشت مصرف کنیم، هم خوراکی های غیر گوشتی.


پ.ن: در خصوص موضوع مورد بحث، میتوان به اثرات مثبت کاهش مصرف گوشت نیز اشاره کرد. اینکه کاهش مصرف گوشت از جانب تک تک افراد، در مجموع چه اثرات مثبتی را روی حیوانات، محیط زیست، سلامت فرد و غیره خواهد داشت. (1، 2، 3، 4 و ...) اما اولا این ناشی از "میانی" بودن این موضع نیست و دوما به هیچ روی به خودی خود نفی کننده ی گزاره ی قرار گرفته در منتهی الیهِ حذف کامل محصولات حیوانی نمی تواند باشد.

2747 بازدید
رای دادن به این مورد
(0 رای)
کد خبر: 873

موارد مرتبط

ارسال نظر