امروز: جمعه 24 آذر 1396 برابر با 15 دسامبر 2017

آخرين اخبار
سه شنبه, 08 مرداد 1392

 شعری زیبا از "عمید مشایخی"

سه شنبه, 08 مرداد 1392

    گفتم هر او که درختی بکارد
    به دانایی پروردگار خواهد رسید
    به درگاه دریا و آرامش آسمان خواهد رسید

    کوروش بزرگ (برگردان از منشور پارسوماش)

سه شنبه, 08 مرداد 1392

شعری از  "پابلو نرودا"  ترجمه ی "احمد شاملو"

سه شنبه, 08 مرداد 1392

شعر زیبایی از "یغما گلرویی"

صفحه3 از10