امروز: جمعه 24 آذر 1396 برابر با 15 دسامبر 2017

آخرين اخبار
سه شنبه, 08 مرداد 1392

شعری که ما رو با خود به دوران معصومیت های کودکی می برد و بیادمان می آورد که در گذر زمان چقدر تغییر کرد ه ایم و چه بهای سنگینی بابت این تغییر باید بپردازیم!

سه شنبه, 08 مرداد 1392

تقدیم به همه عاشقان طبیعت!

سه شنبه, 08 مرداد 1392

انسانیتی که بوی تعفن گرفته...

سه شنبه, 08 مرداد 1392

عشقی که در شعرهای سهراب نسبت به طبیعت و همه مظاهر هستی موج میزنه برگرفته از عمق وجود آسمانی اوست و  بدین سبب اینگونه بر دل می نشیند. یاد سهراب همواره در دل عاشقان طبیعت زنده و گرامیست.

صفحه6 از10