امروز: شنبه 25 آذر 1396 برابر با 16 دسامبر 2017

آخرين اخبار
اندیشه و فرهنگ

اندیشه و فرهنگ (14)

دوشنبه, 05 خرداد 1393

در تابستان سال گذشته، «هیومن لیگ لبز» نظرسنجی گسترده ای در میان گیاهخواران

جمعه, 16 اسفند 1392

وجوه به ظاهر متمایز ستم، وقتی توسط یک ساختار مشترک تسهیل شوند، می توانند متقابلاَ یکدیگر را تقویت نمایند...

جمعه, 13 دی 1392

تفنگم را چند روز مانده پایین می آورم و شروع به تمیز کردنش میکنم. پدر عادت داشت دستم بیندازد. میگفت، ...

جمعه, 06 دی 1392

چرا شمپانزه ها را در مراکز هولناک پژوهشی گرفتار می کنیم و آنها را در آزمایشات گوناگونی با  وارد آوردن دردهای شدید جسمی و روحی گرفته تا  قتل، به کار می بریم اما هیچ گاه درباره انجام دادن عمل مشابه ای روی انسانهای عقب افتاده ای که توانایی های ذهنی بسیار کمتری از آنها دارند، ایده ای به ذهن راه نمی دهیم؟

صفحه1 از3