امروز: پنج شنبه 02 آذر 1396 برابر با 23 نوامبر 2017

آخرين اخبار
اندیشه و فرهنگ

اندیشه و فرهنگ (14)

دوشنبه, 25 آذر 1392

سفسطه ی توسل به میانه روی، حفظ تعادل، حد وسط: وقتی فرض کنیم که موضع میانیِ دو وضعیتِ قرار گرفته در دو منتهی الیه صرفا به این دلیل که حد وسط است، صحیح هم هست ....

 

شنبه, 04 آبان 1392

هدف نهایی دوستداران حیوانات اینست که یک منشور بین‌المللی «حقوق حیوان» به تصویب سازمان ملل برسد که دارای همان اعتبار قانونی منشور حقوق بشر باشد.

دوشنبه, 25 شهریور 1392

با این همه تفاوت اذهان انسان ها و حیوانات عالی تر، هر چند زیاد، قطعا در کمیت است نه کیفیت. ما دیده ایم که عواطف و استعداد هایی از قبیل عشق، حافظه، توجه، کنجکاوی، تقلید، شعور و غیره که انسان به آنها می بالد، می تواند در حیوانات پایین تر در رده ی تکاملی یافت شود.

 

یکشنبه, 17 شهریور 1392

 

ما درباره پیشنهاد شما برای خرید سرزمینمان اندیشه خواهیم کرد. اما اگر تصمیم به قبول آن بگیریم، با شما شرطی داریم؛ مردان سفید باید با جانوران این سرزمین همچون برادران خود رفتار کنند.

 

صفحه2 از3