امروز: پنج شنبه 02 آذر 1396 برابر با 23 نوامبر 2017

آخرين اخبار
کتابخانه

کتابخانه (22)

دوشنبه, 11 آذر 1392

کتاب > تردید در جایگاه اسطوره ای پروتئین حیوانی    نویسنده: کالین کمپل

لینک دانلود: http://vegankind.ir/u-files/pdf/protien_e_heyvani_-_Vol.2_-_1st_vegankind.pdf

یکشنبه, 10 آذر 1392

کتاب > 101 دلیل برای گیاهخواری   نویسنده: پاملا رایس

لینک دانلود : http://www.vegankind.ir/u-files/pdf/101_dalil.pdf

یکشنبه, 10 آذر 1392

کتاب > چرا بکشیم برای غذا  نویسنده: آرش مدرس

لینک دانلود : http://www.vegankind.ir/u-files/pdf/chera_bokoshim_bari_ghaza.pdf

یکشنبه, 10 آذر 1392

کتاب > قرآن و گیاهخواری  نویسنده: جمشید ایمانی راد

لینک دانلود: http://www.vegankind.ir/u-files/pdf/quran_va_giyahkhari.pdf

 

جمعه, 24 آبان 1392

کتاب > تردید در جایگاه اسطوره ای پروتئین حیوانی china study  نویسنده: کالین و توماس کمپل

لینک دانلود : http://vegankind.ir/u-files/pdf/china_study_-_part_1.pdf

جمعه, 24 آبان 1392

کتاب اعجاز مواد خام >نویسنده : علی اکبر راد پویا

لینک دانلود : http://www.vegankind.ir/u-files/pdf/Eejaze_mavade_kham.pdf

صفحه2 از3