امروز: شنبه 25 آذر 1396 برابر با 16 دسامبر 2017

آخرين اخبار
چهارشنبه, 16 بهمن 1392 17:14

افراد زیادی از خوردن گوشت لذت میبرند اما تعداد اندکی از آزار یا کشتار سایر موجوداتِ دارای ادراک، لذت میبرند. این باورهای ناسازگار، یک "پارادوکس گوشت" را می سازند...

چهارشنبه, 18 دی 1392 20:49

این توصیفات و تعابیر شاعرانه که در قالب کلمات و تشبیهاتی با بار عاطفی-اخلاقی بالا اظهار میگردند، معمولا به عنوان دلیلی بر رد گیاهخواری اخلاقی...

جمعه, 06 دی 1392 16:57

طبق نظریات ریگان، ما باید به این نتیجه برسیم که حیوانات همان شأنِ اخلاقی را دارند که انسان داراست؛ در ضمن،...

پنج شنبه, 05 دی 1392 13:56

به اعتقاد سینگر، تلاش برای اعطای یک شأنِ اخلاقی کامل و برابر به تمام و تنها انسان ها درست از آب در نمی آید. یا باید نتیجه بگیریم که...

سه شنبه, 03 دی 1392 22:29

در یک سیستم اخلاقیات قابل قبول، حیواناتِ غیر انسان باید چه جایگاهی داشته باشند؟ این حیوانات در مرز مفاهیم اخلاقی ما قرار گرفته اند؛ و نتیجه اینست که...

یکشنبه, 24 آذر 1392 00:08

انسان-محوری به عنوان یک شیوه ی مادون اخلاقی، کوته فکرانه و تنگ نظرانه در مقابل زمین که بطور گسترده مسئول مخمصه زیست محیطی است...