امروز: شنبه 25 آذر 1396 برابر با 16 دسامبر 2017

آخرين اخبار
جمعه, 23 اسفند 1392 22:45

با وجود تفاوتهای ظاهری، همگی...

دوشنبه, 12 اسفند 1392 17:34

حیوانات، مردمانی دیگرند که چون ما...

چهارشنبه, 18 دی 1392 20:49

این توصیفات و تعابیر شاعرانه که در قالب کلمات و تشبیهاتی با بار عاطفی-اخلاقی بالا اظهار میگردند، معمولا به عنوان دلیلی بر رد گیاهخواری اخلاقی...

جمعه, 06 دی 1392 16:57

طبق نظریات ریگان، ما باید به این نتیجه برسیم که حیوانات همان شأنِ اخلاقی را دارند که انسان داراست؛ در ضمن،...

پنج شنبه, 05 دی 1392 13:56

به اعتقاد سینگر، تلاش برای اعطای یک شأنِ اخلاقی کامل و برابر به تمام و تنها انسان ها درست از آب در نمی آید. یا باید نتیجه بگیریم که...