امروز: شنبه 25 آذر 1396 برابر با 16 دسامبر 2017

آخرين اخبار
یکشنبه, 18 بهمن 1394 14:22

من یک مرغ هستم .

پنج شنبه, 14 فروردين 1393 11:33

هفته گذشته مقاله ای در خصوص حیوانات پرورشی و بطور خاص بزها

دوشنبه, 12 اسفند 1392 16:48
بره های زیبا و معصوم که تماشای آنها محبت و ترحم هر شخصی را برمی انگیزد...
چهارشنبه, 07 اسفند 1392 20:28

فعالیتم یه نفع حیوانات و اقداماتم برای تجدید اسکان و نوتوانی آنان را به همان اندازه بخشی از هنرم می پندارم که رنگ آمیزی بوم نقاشی را...

دوشنبه, 21 بهمن 1392 21:23

یکی از رایجترین مضامینی که در بحث های گیاهخواران به چشم میخورد، مقایسه ی میان حیوانات خانگی و حیوانات گوشتی است که عموما...

 

چهارشنبه, 16 بهمن 1392 17:14

افراد زیادی از خوردن گوشت لذت میبرند اما تعداد اندکی از آزار یا کشتار سایر موجوداتِ دارای ادراک، لذت میبرند. این باورهای ناسازگار، یک "پارادوکس گوشت" را می سازند...

یکشنبه, 06 بهمن 1392 21:01

با به تصویر کشیدن زیبایی و وقار این موجودات در سالهای پایانی، میخواهم مردم را تشویق کنم تا رفتار کنونی مان نسبت به حیوانات صنعتی را...