امروز: شنبه 30 دی 1396 برابر با 20 ژانویه 2018

آخرين اخبار
پنج شنبه, 30 مرداد 1393 13:14

برتری فکری وابزاری ما دلیلی برای استثمار حیوانات نیست ،
آنها نیز همانند ما دوره های تکامل را پشت سر نهاده و اکنون در کنار ما و نه برای ما باید زندگی کنند.