امروز: سه شنبه 30 آبان 1396 برابر با 21 نوامبر 2017

آخرين اخبار
پنج شنبه, 30 مرداد 1393 13:14

برتری فکری وابزاری ما دلیلی برای استثمار حیوانات نیست ،
آنها نیز همانند ما دوره های تکامل را پشت سر نهاده و اکنون در کنار ما و نه برای ما باید زندگی کنند.