امروز: یکشنبه 26 آذر 1396 برابر با 17 دسامبر 2017

آخرين اخبار
دوشنبه, 29 دی 1393 10:25

پيازها را درون روغن تفت داده و لوبيا ها و نمک و فلفل را به...

دوشنبه, 29 دی 1393 10:23

پياز و سير را درون روغن تفت داده و قارچ ها را به همراه نمک ...

دوشنبه, 29 دی 1393 10:22

مواد رو داخل نان چيده و از يک ساندويچ بسيار خوشمز...

دوشنبه, 29 دی 1393 10:20

سويا ها را درون آب به مدت 15 دقيقه خيس کرده و مطابق شکل ..

دوشنبه, 29 دی 1393 10:18

پياز و سيب زميني و هويج را درون روغن تفت داده ...

دوشنبه, 29 دی 1393 10:16

همه مواد را درون ظرف با هم مخلوط کرده و آب ليموها...

دوشنبه, 29 دی 1393 10:15

پياز را درون روغن تفت داده ،سيب زميني و هويج را به همراه نمک...

دوشنبه, 29 دی 1393 10:13

پياز و سير را درون روغن سرخ کرده و نمک و ساير ادويه ها....