امروز: پنج شنبه 02 آذر 1396 برابر با 23 نوامبر 2017

آخرين اخبار
جمعه, 16 اسفند 1392 19:37

وجوه به ظاهر متمایز ستم، وقتی توسط یک ساختار مشترک تسهیل شوند، می توانند متقابلاَ یکدیگر را تقویت نمایند...