امروز: شنبه 25 آذر 1396 برابر با 16 دسامبر 2017

آخرين اخبار
دوشنبه, 19 اسفند 1392 21:36

سالانه بیش از 800 میلیون تن گندم برای تغذیه حیوانات در دامداری ها....

دوشنبه, 21 بهمن 1392 21:23

یکی از رایجترین مضامینی که در بحث های گیاهخواران به چشم میخورد، مقایسه ی میان حیوانات خانگی و حیوانات گوشتی است که عموما...

 

شنبه, 19 بهمن 1392 13:39

مقاله روزنامه نیویورک تایمز در سال 1907 نشان می دهد که گوشت باعث سرطان می شود . یک قرن از آن گذشته و

چهارشنبه, 16 بهمن 1392 17:14

افراد زیادی از خوردن گوشت لذت میبرند اما تعداد اندکی از آزار یا کشتار سایر موجوداتِ دارای ادراک، لذت میبرند. این باورهای ناسازگار، یک "پارادوکس گوشت" را می سازند...

چهارشنبه, 18 دی 1392 20:49

این توصیفات و تعابیر شاعرانه که در قالب کلمات و تشبیهاتی با بار عاطفی-اخلاقی بالا اظهار میگردند، معمولا به عنوان دلیلی بر رد گیاهخواری اخلاقی...

دوشنبه, 25 آذر 1392 18:55

سفسطه ی توسل به میانه روی، حفظ تعادل، حد وسط: وقتی فرض کنیم که موضع میانیِ دو وضعیتِ قرار گرفته در دو منتهی الیه صرفا به این دلیل که حد وسط است، صحیح هم هست ....

 

سه شنبه, 19 آذر 1392 23:40

نتایج یک مطالعه حاکی از تغییر جهانی به سمت رژیمی حیوان محور است- نشانه ای بد برای محیط زیست...