امروز: پنج شنبه 02 آذر 1396 برابر با 23 نوامبر 2017

آخرين اخبار
چهارشنبه, 31 تیر 1394 16:52

در سال 1975 ، کار بدیع پیتر سینگر یعنی کتاب رهایی/آزادی حیوانات ، جرقه یک تغییر ریشه ای