امروز: پنج شنبه 30 شهریور 1396 برابر با 21 سبتامبر 2017

آخرين اخبار
چهارشنبه, 31 تیر 1394 16:52

در سال 1975 ، کار بدیع پیتر سینگر یعنی کتاب رهایی/آزادی حیوانات ، جرقه یک تغییر ریشه ای