امروز: یکشنبه 26 آذر 1396 برابر با 17 دسامبر 2017

آخرين اخبار
سه شنبه, 24 شهریور 1394 13:37

چرا بعضی حیوانات رو دوست می داریم و بعضی را میخوریم؟

یکشنبه, 12 بهمن 1393 14:03

چرا بعضی از حیوانات را همدم خود می دانیم ولی برخی دیگر را غذا ؟

سه شنبه, 01 بهمن 1392 16:48

peta carnism