امروز: شنبه 25 آذر 1396 برابر با 16 دسامبر 2017

آخرين اخبار
فاطمه

فاطمه

جمعه, 16 خرداد 1393 20:40

این توصیه‌ها برای اکثر گیاهخواران، نکته‌ی خاص یا جدیدی ندارد و بیشتر از جهتِ اعتبارِ مرجع ارائه دهنده‌اش است که اهمیت زیادی دارد


این توصیه‌ها برای اکثر گیاهخواران، نکته‌ی خاص یا جدیدی ندارد و بیشتر از جهتِ اعتبارِ مرجع ارائه دهنده‌اش است که اهمیت دارد. ضمنا، امانت‌داری در ترجمه رعایت شده و تنها برخی نمونه غذاها در نکات شماره 3 و 5، بنا بر معیار معرفی‌، با متناظرهای شبیه‌شان از غذاهای ایرانی که برای خواننده مأنوس‌تر هستند جایگزین شده‌اند. توضیحات مربوط به رستوران‌ها نیز به دلیل عقب‌تر بودن جوِ غالب در ایران و میسر نبودن برخی پیشنهادات، اندکی ویرایش شده است.

 

دریافت فایل: 10 نکته برای شروع گیاهخواری

برگرفته از مجموعه‌های آموزشی تغذیه (در قالب 10 نکته)، ارائه شده توسط وزارت کشاورزی آمریکا (USDA).

پنج شنبه, 08 خرداد 1393 21:13

برای استفاده از جداول، ابتدا کالری تخمینی خود را بر اساس سن، جنسیت و میزان فعالیت روزانه...

جمعه, 16 اسفند 1392 19:37

وجوه به ظاهر متمایز ستم، وقتی توسط یک ساختار مشترک تسهیل شوند، می توانند متقابلاَ یکدیگر را تقویت نمایند...

چهارشنبه, 07 اسفند 1392 20:28

فعالیتم یه نفع حیوانات و اقداماتم برای تجدید اسکان و نوتوانی آنان را به همان اندازه بخشی از هنرم می پندارم که رنگ آمیزی بوم نقاشی را...

پنج شنبه, 01 اسفند 1392 17:06

ماجرای ماری الن، سرآغاز نهضتی گسترده برای نجات کودکان را رقم زد... Henry Bergh، ریاست...

دوشنبه, 21 بهمن 1392 21:23

یکی از رایجترین مضامینی که در بحث های گیاهخواران به چشم میخورد، مقایسه ی میان حیوانات خانگی و حیوانات گوشتی است که عموما...

 

چهارشنبه, 16 بهمن 1392 17:14

افراد زیادی از خوردن گوشت لذت میبرند اما تعداد اندکی از آزار یا کشتار سایر موجوداتِ دارای ادراک، لذت میبرند. این باورهای ناسازگار، یک "پارادوکس گوشت" را می سازند...

یکشنبه, 06 بهمن 1392 21:01

با به تصویر کشیدن زیبایی و وقار این موجودات در سالهای پایانی، میخواهم مردم را تشویق کنم تا رفتار کنونی مان نسبت به حیوانات صنعتی را...